Målinger

Læs om de enkelte undersøgelser

Medarbejdertilfredshed

Indgår i Grundpakken og Tilkøbspakke1 (stor version)

Medarbejdernes oplevelse af tilfredshed i arbejdet er vigtigt for arbejdspladsen. Både ift. fastholdelse af medarbejderressourcer, rekruttering af nye medarbejderressourcer, arbejdsmiljø og samarbejde, samt produktivitet og resultater. Denne undersøgelse vil igennem temaer som ressourcer, samarbejde, anerkendelse mv. tage temperaturen på medarbejdertilfredsheden, og afdækker hvorvidt medarbejderne oplever virksomheden som et tilfredsstillende sted at arbejde. Det anbefales, at du som leder sikrer præsentation af resultater og opfølgning med medarbejderne.

 

eNPS Teambarometer – anbefaling af arbejdspladsen / tilfredshed

Indgår i Grundpakken

Denne undersøgelse omhandler medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen målt igennem et enkelt spørgsmål i form af eNPS. Medarbejder Net Promoter Score, forkortet eNPS, er et evalueringsværktøj, som med et enkelt spørgsmål viser, hvor tilbøjelige dine medarbejdere er til at anbefale jeres virksomhed som et godt sted at arbejde. Besvarelsen giver dig en indikation på, hvor tilfredse dine medarbejdere generelt er med arbejdspladsen.

 

eNPS Teambarometer - fortsat ansat om 1 år / tilfredshed

Indgår i Grundpakken

Denne undersøgelse omhandler medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen målt igennem et enkelt spørgsmål i form af eNPS. Medarbejder Net Promoter Score, forkortet eNPS, er et evalueringsværktøj, som med et enkelt spørgsmål viser, hvor stor sandsynlighed der er for, at dine medarbejdere fortsat er ansat i virksomheden om 1 år. Besvarelsen giver dig en indikation på, hvor tilfredse dine medarbejdere generelt er med arbejdspladsen.

 

Team performance

Indgår i Grundpakken

Teamets fælles performance er vigtig for arbejdspladsen, både hvad angår arbejdsmiljø og samarbejde samt produktivitet og resultater. Med denne undersøgelse bedes medarbejderne forholde sig til deres oplevelse af team performance og arbejdet med mål, resultater og performance. Det er vigtigt, at du som leder følger op, ikke kun på performance og resultater, men også på hvordan medarbejderne oplever team performance. Det anbefales, at du som leder sikrer præsentation af resultater og opfølgning med medarbejderne.

 

Bæredygtighed

Indgår i Grundpakken og Tilkøbspakke1 (stor version)

Det bliver i tiltagende grad vigtigt at være en bæredygtig arbejdsplads. Både grundet krav til ESG via lovgivning og samarbejdspartnere, og fordi det er vigtigt for befolkningen og for medarbejderne. Denne undersøgelse giver dig muligheden for som leder at tage temperaturen på din virksomhed set fra medarbejdernes vinkel. Spørgsmålene tager sit udspring i ESG, og vil bede medarbejderne forholde sig til udsagn inden for alle 3 områder af ESG; klima/miljø, sociale forhold og Ledelse.

 

Teamsamarbejde

Indgår i Grundpakken og Tilkøbspakke1 (stor version)

Teamsamarbejde og arbejdspladsens fælles ressourcer og evne til at sætte dem i spil i samarbejdet er afgørende for arbejdsmiljøet, medarbejdertilfredsheden, produktivitet og resultater. Undersøgelsen af teamsamarbejde sker med udgangspunkt i Social Kapital og omhandler medarbejdernes oplevelse af samarbejde med både nærmeste kolleger, andre afdelinger/teams og ledelsen. Det anbefales, at du som leder sikrer præsentation af resultater og opfølgning med medarbejderne.  

 

Onboarding

Indgår i Grundpakken og Tilkøbspakke1 (stor version)

At have en god onboarding af nye medarbejdere og følge op på dette er vigtigt for virksomheden, da rekrutteringen først er succesfuld, når ressourcerne er integreret på arbejdspladsen. Undersøgelsen omhandler nye medarbejderes onboarding på arbejdspladsen, og afdækker hvorvidt medarbejderne oplever onboarding i virksomheden fyldestgørende og tilfredsstillende. Det kan anbefales at undersøgelsen sendes til nye medarbejdere to gange inden for deres første år på arbejdspladsen.

 

Psykologisk tryghed

Indgår i Tilkøbspakke1

Psykologisk tryghed er vigtigt på arbejdspladsen. Dels for at opnå medarbejdertilfredshed og sikre medarbejdernes trivsel. Dels for at skabe det bedste grundlag for at løse arbejdsopgaverne, samarbejde og skabe resultater for virksomheden. Denne undersøgelse afspejler den fælles psykologiske tryghed i teamet. Resultaterne bør lederen følge op på og facilitere brugen af som et fælles udgangspunkt for at arbejde videre med psykologisk tryghed.

 

Psykisk APV 

Indgår i Tilkøbspakke1

Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for at sikre medarbejdernes tilfredshed, trivsel og nogle gange også helbred. Det skaber samtidig det bedste grundlag for at løse arbejdsopgaverne, samarbejde og skabe resultater for virksomheden. Denne undersøgelse omhandler det psykisk arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen. Den kan bruges til at foretage en psykisk APV. Undersøgelsen kan udseendes som en fast procedure hver 3. år eller ved behov grundet udfordringer i arbejdsmiljøet.